Procederen of schikken? The War Puzzle

januari 2018

Maandblad voor Ondernemingsrecht, november 2017 – Er wordt wereldwijd jaarlijks USD 150 miljard uitgegeven aan juridische procedures. In dit artikel onderzoekt Rein Philips van Redbreast waarom partijen er ondanks de hoge kosten voor kiezen zakelijke conflicten te beslechten door te procederen. Op basis van de uitkomsten bepleit hij aan de hand van verschillende voorbeelden dat een meer kwantitatief financiële beoordeling van dreigende procedures leidt tot minder procedures en meer schikkingen.

 

Gerelatereerde publicaties