De financiering van collectieve schadevergoedingsacties onder de WAMCA

september 2021

Een inventarisatie van onzekerheden en mogelijkheden vanuit het perspectief van een procesfinancier.

Lees hier De financiering van collectieve schadevergoedingsacties onder de WAMCA.

Gerelatereerde publicaties