Privacyverklaring

Algemeen

De website www.rebreast.com staat onder beheer van Redbreast Associates N.V. (Redbreast) De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Bepaalde gegevens over bezoekers van en bezoeken aan www.redbreast.com worden verzameld en gebruikt om informatie te verkrijgen over onder meer het gebruik en de vindbaarheid van deze website. De aldus verzamelde informatie bevat geen persoonsgegevens; dat wil zeggen, geen informatie die herleidbaar is tot een individueel persoon.

Verwerking persoonsgegevens

Indien u via of naar aanleiding van deze website persoonsgegevens verstrekt aan Redbreast, dan zal Redbreast deze alleen verwerken voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt. Persoonsgegevens die door Redbreast worden opgeslagen in verband met het doel waarvoor die gegevens zijn verstrekt, worden in een beveiligde omgeving bewaard. U kunt deze gegevens op verzoek inzien, doen wijzigen of laten verwijderen. Redbreast kan voor dergelijke verzoeken een kleine vergoeding in rekening brengen.

Cookies

Redbreast maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Redbreast de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd.

Wijzigingen

Redbreast behoudt zich het recht voor de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen

Bezoekers van deze website kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Redbreast. De contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina van deze website.