Voor curatoren


Redbreast Bankruptcy Finance

Curatoren vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Redbreast Bankruptcy Finance is in het leven geroepen om hen daarbij te ondersteunen. Wij richten ons op de volgende uitdagingen voor de faillissementspraktijk:

  • de lege boedelproblematiek;
  • de vervolging van vorderingen op derden door wiens toedoen schuldeisers in het faillissement zijn benadeeld (waaronder de Peeters/Gatzen-vordering); en
  • de verdere professionalisering van de faillissementspraktijk.

Binnen onze mogelijkheden willen wij curatoren helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Wij doen dit door het verstrekken van laagdrempelige procesfinanciering en boedelkrediet en het delen van knowhow.

Laagdrempelige procesfinanciering voor curatoren

Voor curatoren is de drempelwaarde van vorderingen waarvoor zij procesfinanciering verstrekt EUR 500.000.

De procedure voor de aanvraag van procesfinanciering is volledig gestandaardiseerd (vergelijk de Garantstellingsregeling). U kunt de aanvraag bovendien helemaal online doen, in een beveiligde omgeving, in drie eenvoudige stappen:

  1. Conflictcheck: stuur een mail met de naam van de curator, de naam van de gefailleerde en de naam van de beoogde wederpartijen naar: rein.philips@redbreast.com. Binnen 24 uur ontvangt u per email de bevestiging of het Redbreast vrij staat als financier op te treden.
  2. Registreer en doe de financieringsaanvraag hier.
  3. Wij streven ernaar u binnen vijf werkdagen te antwoorden in de vorm van een offerte, uitnodiging voor een gesprek, verzoek om nadere informatie of afwijzing.

Als u vragen heeft, of de aanvraag liever per email of post doet, neem dan contact met ons op per mail: rein.philips@redbreast.com, of bel: 020 891 2100.

Boedelkrediet

In het kader van een procesfinancieringsovereenkomst kunnen ook gelden ter beschikking worden gesteld om de curator in staat te stellen het faillissement af te wikkelen.

Knowhow

De oprichters van Redbreast hebben ruime ervaring in de faillissementspraktijk. Ten behoeve van de zaken die wij financieren stellen wij onze kennis, ervaring en internationale netwerk ter beschikking.

Professionalisering van de faillissementspraktijk

Adequate financiering van de boedel is een essentiële voorwaarde voor de verdere professionalisering van de faillissementspraktijk. Redbreast wil en verwacht hier met Redbreast Bankruptcy Finance een bijdrage aan te leveren. Daarnaast nemen wij actief deel aan het debat over de uitdagingen waarvoor de faillissementspraktijk zich ziet gesteld.