Consultancy en opleidingen


Schikken of procederen?

Een procedure is een risicovolle investering. De kosten zijn hoog, het proces kan jaren duren en de uitkomst is onzeker. Met onze consultancy-diensten helpen wij ondernemingen met kwantitatieve en strategische analyses de juiste beslissingen te nemen in omvangrijke juridische geschillen.

Samen met uw advocaat of in-house counsel brengen wij de kosten, kansen en risico’s van de zaak in kaart. Wij houden daarbij ook rekening met belangrijke bijeffecten van procedures, zoals reputatieschade (of -winst) en precedentwerking. Met behulp van onze algoritmes en tools bepalen wij vervolgens wat de verwachtingswaarde van een procedure is en voor welk bedrag het rationeel kan zijn om te schikken. Wij kunnen u ook helpen om de waarde van verschillende strategische opties te bepalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een keuze tussen mediation en direct procederen. Voor onze consultancy-diensten geldt een fixed fee gebaseerd op de omvang en complexiteit van het geschil.

Voor een quick and dirty analyse van de waarde van uw zaak nodigen wij u uit om – kosteloos – onze Redbreast Analysis Tool te gebruiken. Indien u behoefte heeft aan persoonlijk strategisch advies in een dreigende of lopende rechtszaak, neem dan contact op met Rein Philips.

CPO cursus

Samen met het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert Redbreast cursussen voor bedrijfsjuristen en advocaten over het gebruik van decision analysis in (dreigende) procedures en schikkingsonderhandelingen.

Aan de hand van casusposities en real-time experimenten krijgen de cursisten inzicht in de basisbeginselen van decision theory en de relevantie voor effectieve geschilbeslechting. Een belangrijk onderdeel van de cursus is een onderhandelingsspel waarin de cursisten de onderwezen technieken direct kunnen toepassen op een fictieve casus die zoveel mogelijk is ontleend aan de praktijk van de cursisten.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de cursus of het organiseren van een cursus op uw kantoor of juridische afdeling, neem dan per email contact op met Ricky van Oers van CPO via r.vanoers@cpo.ru.nl, of met Cezanne Santman van Redbreast via cezanne.santman@redbreast.com.