Procesfinancier Redbreast doet het niet voor minder dan vijf miljoen

november 2015

Door Joris Rietbroek – Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in Advocatie op 25 november 2015

Een nieuwe naam aan de Zuidas: Redbreast. Geen advocatenkantoor, maar een zogeheten procesfinancier die de volledige kosten en eventueel het management van complexe juridische procedures op zich neemt, tegenover een resultaatsafhankelijke beloning. Oprichter Rein Philips: “Vergeleken met Angelsaksische landen loopt Nederland nog achter op dit gebied.”

In onder meer de VS, Engeland en Duitsland is procesfinanciering al gemeengoed, maar in Nederland is het ook weer niet helemaal hagelnieuw. Zo is bijvoorbeeld vanuit Breda Liesker Legal al enige tijd actief, dat bij claims vanaf 150.000 euro de proceskosten op zich neemt als de slagingskans hoog genoeg wordt bevonden.

Het begin november geopende Redbreast – vernoemd naar een vechtertje onder de lievere vogelsoorten – is echter de eerste litigation funder die zich uitsluitend richt op het hoogste segment van de zakelijke markt en enkel grootschalige, eventueel internationale business-to-business claims in behandeling neemt. De waarde moet minstens 5 miljoen euro bedragen, wil Redbreast zich buigen over de kans van slagen. Het bedrijf doet geen consumenten- of massaschadeclaims.

Oprichter en managing director van Redbreast is Rein Philips, die de afgelopen jaren advocaat was bij RESOR. Als uitvoerend bestuurslid wordt hij geruggensteund door twee toezicht houdende bestuursleden annex juridische zwaargewichten: Sijmen de Ranitz (tevens adviseur van RESOR, oud-partner De Brauw) en Ilan Spinath, mede-oprichter en partner van Spinath & Wakkie. Philips is de eerste die zich over een zaak zal buigen om de kansen in te schatten. Ziet hij het zonnig in, dan is het de beurt aan De Ranitz en Spinath om eveneens een oordeel te vellen.

Driemaal groen licht
Is het voltallige bestuur positief over de slagingskansen van een claim, dan is het de beurt aan een Investment Committee, eveneens bestaande uit juridische zwaargewichten: Toon Huydecoper (oud-De Brauw partner en voormalig Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad), Bas Kortmann (hoogleraar burgerlijk recht en oud-rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen) en Jan Peeters (arbiter en oud-rechter van de Rechtbank Amsterdam). Pas als zij ervan overtuigd zijn dat de zaak gewonnen kan worden, zal Redbreast overgaan tot financiering van de zaak. Kapitaal is er mede dankzij een groep investeerders, wiens identiteit de oprichters echter nog geheim houden.

Het is uiteraard nooit met 100% zekerheid te voorspellen dat de rechter een claim zal toewijzen, weet Rein Philips. “Maar er moet dus inclusief mijn eigen oordeel drie keer groen licht gegeven worden voor het aannemen van een zaak. We moeten het gevoel hebben dat de slagingskans puur op juridische merites zo’n 70% tot 80% is, al blijft het onvoorspelbaar wat de rechter er uiteindelijk van vindt.”

Volgens Philips voorziet zijn nieuwe bedrijf in een behoefte van zowel partijen die de uitvoering van hun claim uit handen willen geven, als advocatenkantoren die dankzij procesfinanciering namens hun cliënten procedures kunnen voeren die anders niet te financieren zouden zijn. “De frustratie van advocaten is vaak dat cliënten altijd op zoek zijn naar beheersing van het risico, en daar kun je als advocaat nooit helemaal aan tegemoet komen,” weet hij uit ervaring.

Advocaten wijzen op mogelijkheid
Daarom staat er een juridisch deskundige partij als Redbreast op die dergelijke risico’s wel op zich kan nemen, zegt Philips. “Als de proceskosten hoog op dreigen te lopen, kan het voor partijen interessant zijn om de zaak uit handen te geven. We kunnen enkel een procedure funden, maar ook het volledige beheer uitvoeren, inclusief de inhuur van een gespecialiseerde advocaat. Wij worden betaald uit de opbrengst, maar het grootste deel daarvan zal in de regel naar de eigenaar van de claim gaan.” Een bemiddelende partij als Redbreast zal bij een gewonnen procedure zo’n 20% tot 40% van de opbrengst ontvangen. Ook in het geval van een schikking, wat volgens Philips meestal gebeurt. “Een enkele keer kan die 50% zijn, zo zie je wel eens bij financiers in het buitenland, als de hogere risico’s dit rechtvaardigen.”

Philips is momenteel bezig met het netwerken onder advocatenkantoren, om goede advocaten te leren kennen per rechtsgebied en per branche. “Ik denk niet dat we vaste partnerships met advocatenkantoren aan zullen gaan. Wel is het voor ons belangrijk om kantoren erop te wijzen dat zij de mogelijkheid tot procesfinanciering kunnen aanbieden aan hun cliënten, als hoge kosten een obstakel vormen.”

Redbreast is nog niet toegekomen aan actief financieren – daarvoor bestaat het bedrijf nog te kort – , maar volgens Philips hebben de eerste belangstellende partijen zich al gemeld. Zijn verwachting is dat Redbreast de eerste is in een markt die aan het begin staat van ontwikkeling. “Dat kan niet anders, alleen al als ik zie wat voor serieuze zaken wij nu al aangeboden krijgen.”

Gerelatereerde publicaties