Carla Klaassen

Hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht Radboud Universiteit Nijmegen
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Vice-voorzitter bestuur Nederlands Arbitrage Instituut