Type zaken en criteria


Redbreast financiert rechtbank- en arbitrageprocedures over vorderingen die gericht zijn op het verkrijgen van betaling van een geldsom. Dat kunnen vorderingen zijn op het gebied van M&A, distributie, aanbesteding, milieu, anti-kartel, investeringsarbitrage, of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, en iedere andere vordering vanwege misbruik, wanprestatie, fraude of onrechtmatig handelen door een bedrijf of overheid.

Bij het beoordelen van de vraag of een vordering in aanmerking komt voor financiering, kijken wij met name naar:

  • de juridische en ethische merites van de vordering;
  • de waarde van de vordering, waarbij de reĆ«le verwachtingswaarde van de vordering ten minste EUR 5 miljoen dient te zijn;
  • de tijd en kosten die naar verwachting gemoeid zijn met het realiseren van de vordering; en
  • het verhaalsrisico.

Om een idee te krijgen van hoe wij uw zaak waarderen kunt u gebruikmaken van onze online tool REDBREAST ANALYSIS (gratis en anonym).