Criteria


Bij het beoordelen van de vraag of een vordering in aanmerking komt voor financiering, kijken wij naar:

  • de juridische en ethische merites van de vordering;
  • de waarde van de vordering, waarbij de reële verwachtingswaarde van de vordering ten minste EUR 5 miljoen dient te zijn;
  • de tijd en kosten die naar verwachting gemoeid zijn met het realiseren van de vordering; en
  • het verhaalsrisico.

Bij internationale zaken vereisen wij dat de zaak ook een relevante Nederlandse component heeft (bijvoorbeeld: Nederlandse cliënt of gedaagde, Nederlands recht is van toepassing of Nederlandse rechter is bevoegd).

Om een idee te krijgen van hoe wij uw zaak waarderen kunt u gebruikmaken van onze online tool Redbreast Litigation Analysis (gratis).