Procederen of schikken?


Een procedure is een risicovolle investering. De kosten zijn hoog, het proces kan jaren duren en de uitkomst is onzeker. Juridische geschillen monden te vaak uit in een eindeloze strijd met alleen maar verliezers aan het eind. Aan de andere kant zal een bedrijf dat al te conflictmijdend is zichzelf op den duur tekort doen.

Advocaten geven een inschatting van de juridische kansen van een zaak maar hun adviezen zijn niet altijd eenduidig. Wat betekent het als uw advocaat zegt dat uw zaak ‘kansrijk’ of ‘goed verdedigbaar’ is? Is het dan een goede investering voor u of uw bedrijf? Hoe zorgt u ervoor dat u niets over het hoofd ziet en objectief blijft bij de besluitvorming over een complex en (vaak) emotioneel juridisch conflict?

Redbreast Analysis

Legal tech biedt prachtige hulpmiddelen voor de beoordeling van juridische procedures en het voorkomen van kostbare miscalculaties. Voor onze eigen investeringsbeslissingen hebben wij Redbreast Analysis ontwikkeld, een programma dat ons helpt zaken zo objectief mogelijk te beoordelen en alle relevante factoren mee te wegen. Door onze inschattingen te vergelijken met de uiteindelijke resultaten wordt ons besluitvormingsproces voortdurend verbeterd.

Met oog op onze plannen om Redbreast Analysis op termijn toegankelijk te maken voor een breder publiek, zijn wij een pilot gestart waarin Redbreast haar software en procesfinancieringsexpertise beschikbaar maakt op adviesbasis. Redbreast Analysis stelt bedrijven niet alleen in staat om betere beslissingen te nemen over dreigende procedures maar helpt ook om in ieder stadium van de procedure te bepalen wat een realistische schikking zou zijn.

Samen met uw bedrijfsjurist of advocaat brengen wij de zaak, de kosten, kansen en risico’s in kaart. De algoritmes van Redbreast Analysis rekenen vervolgens door wanneer procederen financieel gezien rationeel is en wat de schikkingsruimte is. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare data in vergelijkbare zaken.

Indien u een dreigende rechtszaak door ons wil laten beoordelen als investering of uw schikkingsdrempel wil bepalen, neem dan contact op met Rein Philips op 06 46117078 of rein.philips@redbreast.com.

CPO cursus

Samen met het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert Redbreast cursussen voor bedrijfsjuristen en advocaten over het gebruik van decision analysis in (dreigende) procedures en schikkingsonderhandelingen.

Aan de hand van casusposities en real-time experimenten krijgen de cursisten inzicht in de basisbeginselen van decision theory en de relevantie voor effectieve geschilbeslechting. Een belangrijk onderdeel van de cursus is een onderhandelingsspel waarin de cursisten de onderwezen technieken direct kunnen toepassen op een fictieve casus die zoveel mogelijk is ontleend aan de praktijk van de cursisten.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de cursus of het organiseren van een cursus op uw kantoor of juridische afdeling, neem dan per email contact op met Ricky van Oers van CPO via r.vanoers@cpo.ru.nl, of met Cezanne Santman van Redbreast via cezanne.santman@redbreast.com.