Voor bedrijven


Redbreast biedt financiële oplossingen voor kostbare rechtbank- en arbitrageprocedures over commerciële vorderingen. De beloning voor onze diensten is altijd 100% resultaatsafhankelijk.

Criteria en beoordeling

Met een ‘commerciële vordering’ bedoelen wij iedere vordering die voortvloeit uit commerciële activiteiten, in welke industrie dan ook. Dat kunnen vorderingen zijn op het gebied van M&A, distributie, aanbesteding, milieu, anti-kartel, investeringsarbitrage, of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, en iedere andere vordering vanwege misbruik, wanprestatie, fraude of onrechtmatig handelen door een ander bedrijf of overheid.

Bij het beoordelen van de vraag of een vordering in aanmerking komt voor financiering en management, kijken wij met name naar:

  • de juridische en ethische merites van de vordering;
  • de omvang van de vordering in relatie tot de verwachte tijd en kosten die gemoeid zijn met de inning van de vordering;
  • het verhaalsrisico; en
  • de kwaliteit en het track record van de advocaten die bij de zaak betrokken zijn (als die al zijn ingeschakeld).

Indien een vordering in aanmerking komt voor financiering, biedt Redbreast drie soorten diensten aan: (1) een combinatie van zaakmanagement en procesfinanciering, (2) corporate finance oplossingen op basis van een bundeling van claims waarover nog geprocedeerd moet worden (3) procesfinanciering van individuele procedure zonder zaakmanagement, door ons ‘klassieke procesfinanciering’ genoemd.

Zaakmanagement & funding

Redbreast biedt een unieke combinatie van procesfinanciering en managementdiensten aan.
De cliënt besteedt de inning van zijn vordering uit aan Redbreast. Redbreast selecteert, instrueert en betaalt de advocaten en deskundigen die het meest geschikt zijn voor de zaak. Redbreast beheert en begeleidt het hele proces, van de dagvaarding tot het zoeken van verhaal in en buiten Nederland. De cliënt wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang van zijn zaak en betrokken bij alle belangrijke beslissingen.

Klassieke procesfinanciering

Klassieke procesfinanciering is de oplossing voor cliënten die zelf het beheer willen voeren over hun zaak maar de proceskosten extern zouden willen financieren. In dat geval betaalt Redbreast de proces- en adviseurskosten en blijft verder op de achtergrond. In ruil hiervoor krijgt Redbreast recht op een deel van de opbrengst in geval van succes.

Litigation portfolio funding

Grote bedrijven en curatoren met meerdere omvangrijke claims waarover nog geprocedeerd moet worden, kunnen die zaken gebruiken als onderpand om non-recourse financiering te verkrijgen. Hier wordt litigation finance corporate finance. De financiering kan worden ingezet voor algemene bedrijfsdoeleinden (werkkapitaal) die niet gerelateerd zijn aan de procedures. Een curator kan de financiering gebruiken om andere activiteiten van de boedel te financieren of om een tussentijdse uitkering aan schuldeisers te doen.

Voordelen

Afhankelijk van de gekozen oplossing, heeft procesfinanciering onder meer de volgende voordelen:

  1. Procesfinanciering stelt een onderneming in staat om de waarde van omvangrijke betwiste vorderingen te realiseren zonder dat het werkkapitaal en de marges worden belast door de hoge kosten van procedures.
  2. Procesfinanciering stelt de onderneming in staat om een voorwaardelijk maar potentieel waardevol actief (nl. een betwiste vordering) om te zetten in cash.
  3. Procesfinanciering kan ook worden gebruikt als corporate finance oplossing waarbij de financiering wordt aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.
  4. Litigation finance is non-recourse. Als de zaak of zaken op basis waarvan de financiering is verstrekt niets opleveren dan verliest Redbreast haar investering en heeft daarvoor dus geen aanspraak op de cliënt.
  5. De cliënt kan zelf haar advocaten selecteren en haar zaak managen of dit aan Redbreast uitbesteden.
  6. De cliënt kan baat hebben bij ons due diligence proces omdat zij hierdoor kosteloos een deskundige en onafhankelijke beoordeling van haar zaak ontvangt.